course

Điều gì khiến chàng bị thu hút bởi bạn ? Bạn sẽ biết được những gì làm cho vẻ thu hút ngoại hình của bạn có thể tăng lên mà bạn có thể kiểm soát hoặc thay đổi được, không phụ thuộc vào thiên phú bẩm sinh...