course

Đường Tới Trái Tim Chàng

by Tuan Le 6 Lessons

Or log in to access your purchased courses

Nội dung khóa Đường Tới Trái Tim Chàng

– Những hormone tạo ra cảm giác yêu và làm tuột cảm giác yêu

– Cảm giác yêu trải qua các giai đoạn nào?

– Khi nào Fall in love và khi nào nên quan hệ tình dục ?

– Khối hành xử nào làm tăng cảm giác yêu nơi người đàn ông, người đàn ông rung động khi nào

– Thử thách là gì? Cách tạo ra thử thách? Và vai trò của thử thách trong quá trình yêu của người đàn ông

– Những kiến thức và cách hành xử cần biết trong hẹn hò