course

Ngôn ngữ cơ thể trong tình cảm

by Tuấn Lê 3 Lessons

Bạn sẽ có khả năng đọc được những "ngầm ý" trong đầu của người đàn ông được lộ ra qua những cử chỉ của anh ta, mà anh ta cũng không hề hay biết. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được luồng suy nghĩ của anh ý và đưa ra những phương án ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh nhất định.
Or log in to access your purchased courses

Bạn sẽ có khả năng đọc được những "ngầm ý" trong đầu của người đàn ông được lộ ra qua những cử chỉ của anh ta, mà anh ta cũng không hề hay biết. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được luồng suy nghĩ của anh ý và đưa ra những phương án ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh nhất định.